_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
     
   

                                                                                              

 
   
               
                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
   

Vinifikator se koristi za vinifikaciju crnog i bijelog grožđa, te fermentaciju i čuvanje vina. Ugrađeno sito odvaja krutu masu od tekućine.
Rotacioni poljevač efikasno polijeva cijelu površinu masulja u spremniku. Cijev poljevača omogućava jednostavan priključak pumpe.
Veliki totalni ispust omogućava punjenje i pražnjenje masulja pomoću pumpe.

   
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
   

Vinifikator romat s ugrađenim pneumatskim zakretnim potiskivačem koristi se za vinifikaciju crnog i bijelog grožđa. Može se koristiti i za fermentaciju i čuvanje vina. Upravljanje potiskivanjem, pumpom i temperaturom moguće je individualno programirati.
Trokraki potiskivač ima ugrađen posebni mehanizam koji ga kod svakog potiska zakrene za 20°.
Velika kvadratna vrata i ravna podnica koja ima pad od 5%  omogućavaju lako i brzo pražnjenje tanka.

   
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
   

Drveni vinifikator romat s ugrađenim pneumatskim zakretnim potiskivačem posebni je tank za fermentaciju i čuvanje crnog i bijelog grožđa.
Drveni plašt od kvalitetne hrastovine, debljine 4 cm, ima povoljan utjecaj kod fermentacije i čuvanja vina, a velika je prednost što se nakon izvjesnog vremena, kad drvo izgubi povoljna svojstva, može zamijeniti.
Upravljanje brzinom, vremenskim intervalima miješanja i stajanja, pražnjenjem i ostalim funkcijama elektronički je upravljano.

   
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
   

Vinifikator vinimatik predstavlja horizontalnu izvedbu tanka za maceraciju crnog i fermentaciju bijelog grožđa. Brzina, vremenski intervali miješanja i stajanja, pražnjenje i ostale funkcije elektronički se upravljaju.
Posebno konstruirani sistem miješanja osigurava vrlo nježno ali efikasno miješanje sadržaja, te automatsko pražnjenje masulja iz tanka.
Pogonski motoreduktor omogućava lagano miješanje podesivom brzinom od 0 do 10 o/min, u lijevom i desnom smjeru naizmjenično.

   
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
     

▪▪▪▪ Početna   ▪▪▪▪ O nama   ▪▪▪▪ Proizvodi   ▪▪▪▪ Distribucija   ▪▪▪▪ Reference   ▪▪▪▪ Certifikati   ▪▪▪▪ Kontakt

Copyright © 2018. Letina, All rights reserved.